Týden od 13.- 17.5.

Český jazyk : opakování přídavných jmen, skloňování zájmen. Začneme se věnovat podrobněji číslovkám. Pracovní sešit druhý díl str. 38-42

Matematika : opakování geometrie, oprava testu, porovnávání úhlu, osa úhlu, aritmetický průměr, učebnice třetí díl str. 6-10

Vlastivěda : dějepisná část – Rozvoj kultury a umění v 19. století

                          přírodovědná část – Rozdělení živých organismů

                          zeměpisná část – Podnebí, podnebné pásy na území Evropy

 

Ve čtvrtek bude až do konce školního roku výuka končit po šesté vyučovací hodině a v pátek bude výuka již od 8:00 hodin.

                     

Comments are closed.