Týden od 27.- 31.5.

V pondělí 27.5. budeme mít ve třídě 3.vyučovací hodinu školní psycholožku Julii Medovou, která bude s dětmi diskutovat na téma styly učení.

Český jazyk : skladba, základní větné členy, podmět, přísudek, číslovky a jejich skloňování, str. 50-53

Matematika : násobení desetinných čísel deseti a stem, strana 24- 25, obsahy složitějších obrazců str. 28

Vlastivěda:  dějepisná část – 1. světová válka

                         přírodopisná část – lidská kostra

                         zeměpisná část – vegetace Evropy, str 61

Čtvrtek 30.5. bude celé dopoledne ve znamení sportu, chystáme pro děti SPORTOVNÍ DEN, nebudeme se tedy učit.

Comments are closed.