Závěrečný test z anglického jazyka

Opakovací test z angličtiny

Začátkem příštího týdne nás čeká opakovací test na učivo 5. ročníku. Písemná práce je stejná pro
všechny páté třídy a bude i shodně hodnocena. Na test budeme procvičovat v hodinách, přesto vám
doporučuji doma zopakovat si následující učivo:
• Tvoření množného čísla
• Hodiny
• Zájmena osobní (I, you, he), zájmena přivlastňovací (my, your, his)
• Tvoření otázek, tázací zájmena (where, when…)
• Vazba there is/there are
• Sloveso to be (I am, he is)
• Sloveso to have (I have, he has)
• Čas přítomný prostý (I play/ she sleeps)
• Čas přítomný průběhový (I am playing, she is sleeping)
• Klíčová slovíčka z probíraných lekcí (at school, house, town, people…)

                                                                                                                                      L.Buňková

 

 

Comments are closed.