Archiv Květen, 2019

Týden od 6.- 10.5.

Český jazyk : zájmena, skloňování zájmen, pracovní učebnice strana 37-40

Matematika: opakování povrchu krychle a kvádru, test z geometrie, opakování desetinná čísla, zlomky

Vlastivěda:  tento týden nebude, jelikož v pondělí je projekt ,, Ukliďme Česko”, ve středu je státní svátek a v pátek jdeme na dopravní hřiště.

 

V pátek 10.5. jdeme na dopravní hřiště, sejdeme se ve třídě a vrátíme se na angličtinu.