Organizace posledního týdne školního roku

Žáci nejpozději v pondělí vyklidí skřínky. V tomto týdnu se už nemusí přezouvat a ze školy si odnesou své věci (kufřík na VV, tělocvik, atd.)

V pondělí vracíme učebnice v co nejlepším stavu. Peníze za poškozené učebnice nebo poničenou skříňku budou dle aktuálního ceníku odečteny ze školní online pokladny. 

Vyučování v pondělí až čtvrtek končí v 11:40 hod.

V úterý předáváme panu školníkovi vyklizené a umyté skříňky. 

Ve úterý a ve středu dostanou žáci učebnice pro sedmou třídu.

Ve čtvrtek budeme uklízet třídu a v 11:20 hod. budeme na hřišti tancovat školní tanec.

V pátek během první hodiny bude předáno vysvědčení a pak se půjdeme rozloučit s absolventy školy na školní hřiště. Předpokládaný konec vyučování je po deváté hodině.

Informace pro žáky, kteří v posledním týdnu nebudou ve škole: Vysvědčení nemůže být vydáno dříve. Pokud v pátek děti nebudou ve škole, vysvědčení vyzvednou rodiče během prázdnin v kanceláři školy. Kdo tu nebude na předávání učebnic odevzdá je v pátek 21. 6. a vyklidí skříňku. Nezapomeňte vrátit vypůjčené knihy ze školní knihovny.

Comments are closed.