Archiv Červen, 2019

Týden od 10.-14.6.

Český jazyk : opakování, čárky ve větě, základní skladební dvojice, určovací skladební dvojice, přímá řeč – pracovní sešit strana 74-76

Matematika : opakování, vzájemná poloha dvou kružnic, pracovní sešit strana 34-37

Vlastivěda : dějepisná část – konec války, přírodopisná část – svalová soustava

V pátek 14.6. jedeme na výlet do Botanicusu (300,-), podrobnosti viz důležitá sdělení.(zkontrolujte Vaši online pokladnu, 24.6. jedeme do Mirakula (250,-))

Poslední červnový týden se již děti nebudou ve škole přezouvat, je potřeba, aby včas vyklidily šatní skříňky, 25.6. musí být čisté a vyklizené, děkuji za spolupráci.

Týden od 3.-7.6.

Český jazyk : opakování, přívlastek – rozvíjející větný člen, pracovní sešit str. 52 – 54

Matematika :dělení desetinných čísel deseti a stem, pracovní sešit strana 29-32, násobení desetinných čísel přirozeným číslem

Vlastivěda : dějepisná část – 1. světová válka

                          přírodovědná část – svalová soustava

                          zeměpisná část – cestujeme po Evropě