MA z 18. 3.

Učebnice Aritmetika 6:

1. Prostuduj strany 72 a 73

2. Řeš cvičení 1. – 6. na str. 74

3. Prostuduj str. 75 a 76

Učebnice Geometrie 6:

1. Přečti si str. 33

2. Podle učebnice na str. 35 – 37 se nauč třem dovednostem:

1. změřit úhel pomocí úhloměru,

2. sestrojit úhel dané velikosti,

3. sestrojit osu úhlu pomocí pravítka a kružítka

3. Sestroj libovolně tři úhly a změř je

4. Sestroj úhly o velikosti 32°, 54° a 85°

5. Sestroj pomocí pravítka a kružítka osy všech úhlů z předchozí úlohy. U každého úhlu změř dva úhly vzniklé sestrojením osy.

Comments are closed.