Archiv Květen, 2020

Anglický jazyk 1. – 5. 6.

AJ_Mg.Buňková_13.t

AJ_Mgr.Kotápišová_13.t

AJ_Mgr.Svobodová_13.t

AJ_Mg.Šimšová_13.t

Týdenní plán 1. – 5. 6.

Týdenní-plán-po-dnech-sebehodnocení-1.-5.-6.

Čtvercová mříž

Provoz školy od 25.5. do konce školního roku

 • škola bude otevřená od 7:30 hod
 • do budovy vstupujete vchodem do šaten přes vrátnici
 • první den 25. 5. přijdete rovnou do třídy 3. C, nebudete se přezouvat
 • šatní skříňky budou zahrazené páskou s nápisem VSTUP ZAKÁZÁN
 • s sebou budete mít roušku a náhradní na výměnu
 • v úterý si prosím přineste velkou igelitovou tašku na vyklizení šatní skříňky a odnesení věcí
 • od úterý 26. 5. se již přezouváme, boty si budeme nechávat u lavičky na chodbě u třídy 3.C
 • děti si vezmou do školy penál, ŽK, učivo podle týdenního plánu + pomůcky na anglický jazyk, svačinu, čip na oběd

Doporučuji, aby děti měly každý den pohodlné oblečení a sportovní obuv, budeme každý den chodit ven.

Anglický jazyk 25. – 29. 5.

AJ_Mgr.Buňková_12.t

AJ_Mgr.Svobodová_12.t

AJ_Mgr.Kotápišová_12.t

AJ_Mgr.Šimšová_12.t

 

Týdenní plán 25. – 29. 5.

Milé děti,

od pondělí 25. 5. se budu s některými z Vás setkávat ve škole jiní zůstáváte doma. Ti, kteří se chystají do školy, budou nosit učení dle týdenního plánu + noste pomůcky na anglický jazyk dle vaší skupiny (i zadání na celý týden), nezapomeňte na ŽK.  Ve výuce se budeme střídat s paní učitelkou Veronikou Doležalovou ze 3.C.

Pro ty, kteří zůstávají doma, se online výuka mění takto:

otevřete si TEAMS – skupina 3.A + 3.C online a připravte si všechny potřebné pomůcky podle plánu

 • 1. online hodina 8.00 – 8.45  (Český jazyk)
 • 2. online hodina 9.00 – 9.45 (Matematika)
 • v průběhu online hodin ze třídy budeme probírat to, co je uvedeno v plánu, můžete tedy pracovat s námi, nebo samostatně a pouze si s námi dané učivo kontrolovat. V pondělí budeme mít vždy první hodinu ranní kruh a poté opakovat, co již umíme.
 • Protože s vámi nebudu v přímém kontaktu, pište mi do chatu v teamsech, s čím si nevíte rady.
 • Ve čtvrtek nebo pátek bych se s vámi spojila po výuce a dodělali bychom společně to, co byste potřebovali. Čas vám ještě během týdne upřesním.

25. – 29. 5

 

Družina v době prázdnin

Vážení rodiče žáků,

pokud se rozhodnete využít nabídku školní družiny v červenci 2020 (od 29. 6. do 10. 7. v naší škole, od 13. 7. do 24. 7. 2020 v ZŠ Brigádníků), vyplňte tuto přihlášku, podepište ji, naskenujte, a do konce května odešlete na adresu v přihlášce uvedenou. Školní družina bude v červenci fungovat obdobným způsobem jako 15 členné školní skupiny.

přihláška-prázdniny

 

Anglický jazyk 18. – 22. 5.

AJ_Mgr.Buňková_11.t

AJ_Mgr.Kotápišová_11.t

AJ_Mgr.Svobodová_11t

AJ_Mgr.Šimšová_11.t

 

Týdenní plán 18. – 22. 5.

18. – 22. 5.

úkoly 18. – 22. 5.

Výchovy_11.t_D.Novotná

HV_A.Štempáková

 

Přihláška k docházce dětí do školy

Vážení rodiče,

níže naleznete přihlášku k docházce dětí  do školy od 25. 5. 2020. Prosíme vás, abyste zvážili nejen riziko, ale i podmínky docházky, o kterých se v přihlášce dočtete.  Děti se těší na takový provoz školy, jaký do 11. 3. 2020 zažívaly – s četnými sociálními kontakty, s volností pohybu po škole, se zajímavým programem – ale provoz školy od 25. 5. 2020 bude výrazně odlišný.

přihláška první stupeň

Děkuji za spolupráci

Pro děti a rodiče

Milé děti, vážení rodiče,

máme za sebou již dva měsíce distanční výuky. Chtěla bych vám všem poděkovat za spolupráci! Velice oceňuji, jak jste se zapojili do výuky přes Teams. 

U většiny dětí mám přímou zpětnou vazbu při společném setkávání během online výuky. Další zpětnou vazbou jsou pro mne splněné úkoly na UMÍME TO.

Děkuji také za zasílání vypracovaných úkolů. 

Chtěla bych vás požádat, aby si děti pravidelně vyplňovaly týdenní sebehodnocení. Pokud nemáte možnost tisknout, stačí přepsaná forma.

Pokud byste měli s čímkoli problém, neváhejte mě kontaktovat mailem, telefonicky.

Děkuji, Renata Urbanová