Archiv Srpen, 2020

Organizace prvního týdne školy 1 . – 5. 9.

Nový školní rok zahájíme v úterý 1. září 2020 v 7:55 hod před školou.

Vyučování potrvá pouze 1 vyučovací hodinu (do 8.45), rodiče nebudou vstupovat do budovy školy. Prosím, aby děti věděly, zda tento první den půjdou na oběd (v 10 hod), kdo jde do školní družiny a kdo odchází domů sám (musí mít lísteček). 

Ve středu a ve čtvrtek bude vyučování trvat 4 vyučovací hodiny. Budeme se věnovat třídnickým pracím, předávání učebnic a nadepisování sešitů. Děti si odnesou kufřík na VV ke zkontrolování a doplnění pomůcek. Od středy 2. 9. se budeme přezouvat, prosím, aby děti měly zámeček a klíč k šatní skříňce.

Od pátku bude probíhat vyučování dle zveřejněného rozvrhu hodin.

Věřím, že vše proběhne bez problémů. Pokud byste měli nějaké dotazy, neváhejte se mi ozvat na školní email. 

Pomůcky pro 4. třídu

Milé děti a milí rodiče,

prázdniny nám pomalu vstupují do finále. Pevně doufám, že jste si je všichni báječně užili a 1. září se setkáme společně v naší třídě.

Všem děkuji za skvělou spolupráci během našeho prvního společného roku, zejména pak v nelehkém období v druhém pololetí. Děkuji také za milé pozornosti, které mi děti předaly na konci školního roku.

Těším se na navázání naší spolupráce v novém školním roce!

Přikládám Seznam pomůcek_4.třída