Archiv Září, 2021

Týdenní plán 27. 9. – 1. 10.

TP_27. 9. – 1. října

Edukavárna 6. 10.

Pozvání na EDUKAVÁRNU

 

Doučování

Doučování

 

Týdenní plán 20. – 24. 9.

TP_20. – 24. září

 

Třídní schůzky

Pozvání na třídní schůzky 22. 9. 2021

 

Týdenní plán 13. – 17. 9.

TP_13. – 17. září

 

Focení třídy

Focení FAPV

21.9. fotografování třídního kolektivu , 40,-Kč/1 třídní foto, hrazeno ze ŠOP

Třídní schůzky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Informativní třídní schůzky se budou konat ve středu 22. 9. od 17. hod ve třídě 5.A (3.patro).

Těším se na společné setkání

R. Urbanová

Kroužek Cambridge English – YLE (Starters/ Movers)

Milé děti, vážení rodiče,

sdílím nabídku kroužku angličtiny.

Kroužek Cambridge English – YLE (Starters/ Movers)

  • Každý čtvrtek, od 14:00 – 14:45 ve třídě 6. A (začínáme 7. října)
  • Cena 1500 Kč / 25 lekcí (včetně výukových materiálů)
  • V případě zájmu se u mě v kabinetu (3. patro) děti staví pro závaznou přihlášku

Od 7. 10. bude probíhat kroužek angličtiny – přípravy na zkoušky Cambridge English. Kroužek navazuje na kurz z minulého školního roku, docházka na předchozí kurz ale není podmínkou. Kroužek je vhodný pro páťáky se zájmem o angličtinu, nejedná se o doučování.

V rámci kroužku budeme hodně mluvit, hrát hry a hlavně procházet materiály na mezinárodně uznávanou zkoušku úrovně „Starters“ a „Movers“. Na konci kurzu by měly být všechny děti schopny složit zkoušku úrovně „Starters“, někteří zvládnou i vyšší úroveň „Movers“. Na konci kurzu si zkusíme test „nanečisto“ a děti se budou moci rozhodnout, na kterou úroveň zkoušky se cítí. Absolvování zkoušky na konci kurzu je dobrovolné, v případě zájmu na ni své dítě přihlásíte.

Více informací o zkouškách Young Learners najdete zde: https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/druh/deti

Pokud by byly kroužky z nějakého důvodu opět omezeny, kurz bude probíhat (stejně jako v loňském školním roce) online přes Teams.

V případě velkého zájmu rozhoduje termín odevzdání vyplněné přihlášky.

Mgr. Lucie Petráňová

Od pondělí 6. 9.

Od pondělí se učíme podle rozvrhu.

Prosím o vyplnění titulní stránky ŽK, nalepení kopie kartičky ZP, podpis rodičů a odevzdání formuláře “Dotazník…”.

Děkuji za spolupráci R. Urbanová