Archiv Květen, 2022

Termíny a okruhy závěrečných prací z ČJ a MAT

2. 6. Český jazyk    7.6. diktát

 • shoda přísudku s podmětem
 • osobní zájmeno JÁ
 • přídavná jména
 • s/z, n/nn, ě/je
 • slovní druhy
 • základní skladební dvojice
 • čárka ve větě
 • zájmena
 • číslovky

9. 6. Matematika

 • desetinná čísla
 • zaokrouhlování
 • dělení dvojciferným číslem
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení trojciferným číslem
 • slovní úloha
 • převody jednotek – délky, času, hmotnosti
 • porovnávání čísel
 • geometrie + obvod, obsah
 • osová souměrnost
 • násobení a dělení velkých čísel př. 120 x 30=
 • zlomky

Příjezd

Aktuální příjezd dle navigace 10:45.

Návrat ze ŠvP

Zítra v 9:30 odjíždíme z Varvažova směr Praha. Předpokládaný příjezd 11:30 – 12:00 na parkoviště za školu.

Pokud si Vaše dítě nevyzvednete u autobusu, prosím o napsaní sms či mailu, děkuji. 
V případě zpoždění Vás budu informovat přes web třídy. 

Moc Vám děkuji za velké množství odměn, děti měly vždy velkou radost! 😊

Už se na Vás moc těšíme ☺️

Škola v přírodě den třetí a čtvrtý

Třetí den našeho pobytu ve Varvažově nás provázel déšť. Týmové klání však nemohlo chybět a opět se při něm projevil bojovný duch dětí a jejich obrovské nasazení.

Náš poslední pobytový den jsme vyrazili na celodenní výlet na hrad Zvíkov. Počasí nám přálo a děti zvládly ujít 24 km.

Škola v přírodě – den druhý

Dnes nás celý den provázel déšť. I přes to jsme dopoledne zvládli štafetové závody družstev a odpoledne výlet do nedaleké vesnice Ostrovec.

Děti byly úžasné a udržely si i přes nepřízeň počasí po celou dobu dobrou náladu.

 

 

Škola v přírodě

Cesta do Varvažova proběhla hladce.

Po příjezdu se děti bytovaly do chatek a seznámily se s areálem střediska. Po obědě se přehnal osvěžující déšť, který jsme vyžili k rozdělení dětí do týmů. Každý tým si připravil vlastní erb, název a pokřik. Mezitím se objevilo opět sluníčko, a tak jsme zbytek odpoledne mohli věnovat sportovním aktivitám.

Rozvrh 23. – 27. 5.

Žáci, kteří nejedou na školu v přírodě, budou v týdnu 23. – 27. 5. navštěvovat třídu 5.B a učit se podle zveřejněného rozvrhu.

Pro rodiče

Vážení rodiče,

 • pokud Vaše dítě příští rok nebude navštěvovat naší školu, prosím danou informaci potvrdit do mailu, děkuji (stěhování, gymnázium, přestup apod.)
 • prosím o zaslání certifikátu o prodělání Covid-19 či očkování Vašeho dítěte
 • pokud je Vaše dítě PCR pozitivní, prosím o nahlášení mailem, děkuji
 • škola v přírodě 
  • Rekreační středisko Varvažov

Týdenní plán 16. – 20. 5.

Milí páťáci,

tento týden se budeme věnovat:

ČJ – opakování číslovek UČ 120, skloňování; stavba věty UČ 126 – 140 (základní skladební dvojice, věta jednoduchá, souvětí), shoda podmětu s přísudkem.

      – v dílně psaní budete vytvářet “titulku” k vámi vybrané přečtené knížce.

M – osová souměrnost, slovní úlohy, geometrie – konstrukce podle zadání.

PČ, VV – osová souměrnost (čtyřlístek – origami, kostra člověka – kresba)

Příští týden odjíždíme na školu v přírodě. Seznam věcí naleznete do středy na webu třídy.

 

 

 

Škola v přírodě

Vážení rodiče,

blíží se odjezd na školu v přírodě, zveřejňuji zde důležité informace. 

Prosím rodiče, abyste dětem nedávali brambůrky, chipsy, coca-colu či jiná sladká pití. Na místě je zajištěn pitný režim pro děti na celý den.

Na ŠvP je zakázána brát jakákoliv elektronika.

Seznam-veci-SvPr-2022

Zdravotní způsobilost a kartičku zdravotní pojišťovny máme ve škole. Bezinfekčnost dětem, prosím vyplňte a podepište v den odjezdu. Před odjezdem u autobusu předáte třídní učitelce Potvrzení o bezinfekčnosti, případně i léky(přesně rozepsané a v uzavíratelném sáčku), a poštu pro dítě.

Místo odjezdu na parkovišti za školou u stadionu SK Slavia Praha. Sraz v 7:30. Do prostoru není možné zajíždět auty. 

S případnými dotazy se na mě neváhejte obracet.

Moc prosíme, zda by se mezi Vámi našli takoví, kteří by mohli zakoupit pro děti odměny, vše v počtu 19. Uvítáme sladkosti a moc rádi přijmeme také pitíčka. Pokud může někdo zajistit i dárkové nebo reklamní předměty pro děti, budeme moc rádi, aby si děti na konci pobytu měly z čeho vybírat. Pokud něco zajistíte, napište mi to prosím. Již předem děkuji.