Angličtina:

AJ Drahorádová – 24. 1. 2017

Přítomný čas průběhový

 • kontrola DÚ, pracovní sešit str. 24, cvičení 2
 • Classbook str. 24, obrázek – procvičení vět (He/she is ……..ing) a krátkých odpovědí v přítomném čase průběhovém
 • zopakování slovní zásoby pomocí hádání slov a předvádění činností
 • nová látka: What are you doing? I am ………ing (zápis do sešitu i česky)
 • nové výrazy: falling, skipping, jumping (zápis do sešitu i česky)
 • tabulka, jak se tvoří přítomný čas průběhový
 • procvičování pomocí ukázek a hádání aktivit
 • DÚ, pracovní sešit, str. 25, cvičení 3

AJ Drahorádová – 19. 1. 2017

Přítomný čas průběhový

 • zopakování slovní zásoby z minula – předvedení a hádání aktivit
 • popis obrázku a aktivit na obrázku v Classbooku str. 24
 • zopakování tvorby přítomného času průběhového (podmět – BE – sloveso-ing)
 • Classbook str. 24 – obrázek a rozhovor dole
 • vysvětlení, jak se tvoří otázka a krátká odpověď v přítomném čase průběhovém,
 • DÚ pracovní sešit str. 24

Angličtina 17. 1. 2017 – Drahorádová

Unit 5 – on holiday

 • procvičení slovní zásoby Classbook str. 24
 • vysvětlení průběhového času přítomného (podmět + příslušný tvar slovesa BE + sloveso-ing)
 • procvičování dle obrázku na str. Classbook 24
 • DÚ pracovní sešit str. 24/1

AJ – Drahorádová, týden 9 – 13. 1. 2017

Vážení rodiče,

většina žáků jela na lyžařský výcvik, proto jsme se koukali na Muzzy in Gondoland, hráli hry, opakovali slovní zásobu. Od pondělí již opět nasazujeme plné tempo a začneme další lekci. Známky se již budou počítat do druhého pololetí. Chtěla bych Vás upozornit, že budu důsledněji řešit zapomínání pomůcek, nevypracování úkolů, vyrušování a velmi nedbalou práci v hodině.

Děkuji,

Drahorádová

AJ – Drahorádová 3. 1. 2017 + 5. 1. 2017

3. 1. 2017

 • procvičování slovní zásoby My town – názvy obchodů (str. 20)
 • navigace na mapě – next to, opposite, turn left, turn righht, go straight on (str. 21)
 • rozdíl mezi city X town X village
 • čtení o městech (str. 22)
 • odpovědi na otázky ze str 22 dole (do sešitu) – dodělat doma
 • DÚ – pracovní sešit, str. 22, cvič. 4

5. 1. 2017

 • opět procvičování názvů obchodů pomocí obrázků a kartiček a mapa v sešitě
 • pracovní sešit – kontrola úkolu na str. 22 a str. 23
 • kontrola cvičení z Classbooku na str 22 – Z 15 ŽÁKŮ MĚLI JEN 2!!!!!
 • zítra test lekce 4

Vážení rodiče, tímto chci upozornit na to, že zveřejňování informací na webu třídy rozhodně nevede ke zlepšení práce a je to má čistě dobrovolná aktivita. Pokud se během ledna pracovní nasazení žáků nezlepší, od druhého pololetí informace na web již dávat nebudu, je to pro mě ztráta času – zřejmě je ani Vy, ani žáci nepoužívají….

Děkuji Drahorádová

AJ – Drahorádová 12 – 16. 12. 2016

Úterý 13. 12.

 •  dopisování testů, zapisování známek, kontrola domácích úkolů, ukládání testů do portfolií (v portfoliích mají žáci všechny testy od začátku roku, můžete se na ně kdykoli podívat, ovšem pokud je ztratí, nebo nedonesou domů, nemohu s tím nic udělat).

Čtvrtek 15. 12. My town

 • procvičování rozkazovacího způsobu v kladném i záporném tvaru,
 • názvy obchodů (viz sešit) + procvičování,
 • předložky (viz sešit) + procvičování, 
 • classbook str. 20, 
 • pracovní sešit str. 20 (co nestačí v hodině, je vždy za DÚ).

Pátek 16. 12. My town

 • kontrola pracovního sešitu,
 • procvičování názvů obchodů,
 • tři nové názvy “institucí” ve městě (viz sešit),
 • slovíčka right x left + procvičování,
 • udávání směru, výrazy turn left/rigt a go straight on + procvičování,
 • classbook str. 21,
 • pracovní sešit str. 21.

písmenka k nácviku pravopisu

Vážení rodiče, moje skupina na AJ (M. Černá) bude při výuce používat k nácviku pravopisu jednotlivých anglických slov písmenka (jako v 1. třídě). Prosím o jejich pořízení – písmenka v deskách, doplněná o souhlásku “W” a s dostatečným množstvím často používané samohlásky “e”.

Děkuji za spolupráci,

M. Černá