Důležitá sdělení:

Důležité informace

Milí rodiče,

prosím Vás ,  zkontrolujte Váš účet v školní online pokladně, jestli je tam dostatečná částka. DĚKUJI.

 

Na levharta obláčkového v ZOO bude z každého účtu žáka odečteno 10 Kč a jako třída jsme odhlasovali, že koupíme jednu panenku Unicef a tím zajistíme očkování několika dětem v rozvojových zemích. Cena panenky je 600 Kč a bude rozpočítána mezi celou třídu.
V případě, že by někdo z Vás nechtěl na panenku přispívat, kontaktujte mne e-mailem.

 

 

 

26.9.2019 , 9:20 proběhne ve škole focení žáků.

Třídní schůzky

První informativní třídní schůzky se budou konat 25. 9. 2019 v 17 hodin ve třídě 5.A (třetí patro).

Týden 16.9.-20.9.2019

Český jazyk : 

  • Významy slov
  • Koncovky pádové a osobní,funkce koncovky
  • Základní větné členy
  • Pravopisná cvičení

Matematika : Procvičování sčítání a odčítání str. 7-9

( ve středu opakovací test na  sčítání a odčítání )

Geometrie : rýsování čtverce a obdélníku PS str.10

PDVL 

 Dějepisná část: rod Přemyslovců, Lucemburků, Jan Hus

 Přírodopisná část:  podmínky života na zemi

 Zeměpisná část: Česká republika, hlavní město Praha

Úterý : bruslení- vhodné oblečení na bruslení, brusle, rukavice a helmu. Učení si vezmou do školy podle rozvrhu.

 

Týden od 9.-13.9.

Český jazyk:

  • Stavba slova – poznávání kořene slova, rozlišování předpon/přípon/koncovek
  • Odvozování nových slov pomocí předpon a přípon – hry s tvořením slov
  • Předpony od-, nad-, pod-, před-, v- a pravopis slov s nimi odvozených (např. oddálit atp.)
  • Pravopisná cvičení – opakování již známého (zejména pravopis vyjmenovaných slov)

Matematika: opakování učiva ze 4. ročníku (PS str.3-5 )

Geometrie – budeme mít každý pátek

                      Základní geometrické útvary ( bod,úsečka,přímka,polopřímka,rovina,str. 6)

Vlastivěda : dějepis : opakování učiva ze 4.ročníku

                          přírodověda :co už známe ze 4. ročníku, jsme součástí přírody, člověk v přírodě ( str. 6.-8)

                          zeměpis: kraj, v němž žijeme

Bruslení

Bruslení

v termínech 17.9. , 1. a 22.10. půjdeme na ZS Slavia bruslit. 

Potřebujeme : helmu, rukavice, oblečení na převlečení a brusle .

 

Školní online pokladna

Na účet on-line pokladny prosím o zaslání 500 Kč, v případě zůstatku- dorovnání do 500 Kč. Děkuji.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Milí rodiče,

většině dětí končí během měsíce září platnost Posudku o zdravotní způsobilosti. Prosím o dodání aktuální verze platného potvrzení . Ti žáci, kteří ho potřebují, dnes obdrží formulář.

Děkuji za spolupráci.

                                 

Školní rok 2019/2020

Milí rodiče, milé děti.

     Školní rok  zahájíme v pondělí 2.září v 7:55 před školou. Vyučování končí v 8:45.

V úterý 3.9. se už přezouváme  a vyučování končí v 11:40. Děti budou potřebovat penál a desky (ŽK, formuláře …)

Od středy 4.9. probíhá výuka dle rozvrhu.

Už se na Vás těším.

                                                      Vaše tř. uč. Gabriela Kotmanová

 

„Škola nemá býti trestnicí, ale domovem lásky a trpělivosti.“ —  Jakub Jan Ryba český pedagog, spisovatel, básník a hudební skladatel 1765 – 1815

Pomůcky a sešity pro 5. třídu

Milí páťáci…

Zde vkládám seznam sešitů a pomůcek,které budete potřebovat.

Sešity :

ČJ –  424 e, 524 e ,544

PDVL – 424e (3x)

M – 420e (geometrie ), 524e ( 2x – pětiminutovky a matematika )

HV – notový, může být z loňského roku

DÚ – 544

AJ – 

Pomůcky :

M – kružítko, náhradní náplň do kružítka, pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou 

TV – vhodný úbor, boty do tělocvičny se světlou podrážkou, švihadlo, vhodné oblečení na ven 

VV, PČ – kufřík, kvalitní voskovky, 3 štětce (kulatý silnější, kulatý tenký, plochý), kelímek, vodovky, špejle, 3 černé fixy, tempery (stačí základní sada), ubrus, hadřík, zástěra/staré tričko, lepidlo v tyčince silnější, nůžky 

20 čtvrtek A4, 20 čtvrtek A3, sada barevných papírů 

Penál – pero s modrou náplní, základní sada pastelek, fixů, guma, ořezávátko se zásobníkem, nůžky a lepidlo (nestačí mít pouze v kufříku), krátké pravítko, tužky, popř. mikrotužka 

Obaly na všechny sešity a učebnice 

DĚKUJI. 

                                            tř.uč. Gabriela Kotmanová