Důležitá sdělení:

UČIVO AJ – p. uč. Polanská

Anglický jazyk 6 : článek str 36/cv.3 přečíst a do sešitu napsat odpověď na otázku proč se Nadimovi nelíbily prázdniny??

Ze cv.7/str.37 vypiš do sešitu do sloupečku slovesa- přelož – utvoř minulý čas.

Vyber si ze cv.7 první nebo druhý pohled, napiš do sešitu celý text.

PS str.28 celé + PS str.29/celé.

Učivo Z

Pátek 13. 3. + úterý 17. 3.
Přečíst a udělat výpisky str. 57 a 58 – Vodní obal Země a vypracovat přiložený pracovní list (na poslední stránce je řešení. Pečlivě vypracujte a teprve potom zkontrolujte ;).

zem10_hydrosfera

Učivo Př

Plán učiva přírodopis 6.A

1) Z prezentace napsat do sešitu zástupce mlžů

2) Z prezentace vypracovat zápis do sešitu o hlavonožcích 3) Vyplnit pracovní list na téma měkkýši – poslat do 17.3.2020 na adresu tomasek@zseden.cz

 

Pracovní+list+měkkýši

měkkýši prezentace

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Na dny 1. a 2. dubna je plánován zápis do 1. tříd. Pokud se uskuteční, bude  v těchto dnech zkráceno vyučování do 12. 35 hodin. Pro 6. A to znamená, že ve středu odpadne přírodopis a ve čtvrtek 1 hodina výtvarné výchovy. 

ZADÁVÁNÍ PRÁCE PO DOBU MIMOŘÁDNÉHO VOLNA

Vážení rodiče a žáci, po dobu mimořádného volna bude práce pro žáky zadávána prostřednictvím webu  třídy. Pokud někdo k němu nemá přístup, musí kontaktovat školu a zadaná práce mu bude předána v písemné podobě. Úkoly budou aktualizovány vždy ve středu nejpozději ve 14 hodin. Jejich splnění je povinné. 

Plánované třídní schůzky budou s největší pravděpodobností posunuty.

JEDEN SVĚT

V úterý 10. 3. navštívíme projekci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. První dvě hodiny proběhnou dle rozvrhu, po velké přestávce odjedeme do Městské knihovny, promítání začíná v 11 h., následuje beseda. Mít jízdné. Předpokládaný návrat ke škole 12.30 – 13 h. Vstupné 70 Kč bude odečteno z on-line pokladny.  

SMĚRNICE K PREVENCI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU COVID-19

Vážení rodiče, zasílám odkaz ohledně prevence šíření koronaviru

BŘEZNOVÁ EDUKAVÁRNA

Pozvání na tvořivou březnovou EDUKAVÁRNU

INFORMACE K VYSVĚDČENÍ A ÚNOROVÁ EDUKAVÁRNA

Vážení rodiče, vaše děti – naše žákyně a naši žáci přinesou domů pololetní vysvědčení. Jistě víte, že naše vysvědčení má dvě části – klasifikační a slovní. Chceme totiž, aby naši žáci znali nejen známky, jakými je hodnotíme, ale aby od nás dostali informace o tom, co je skryto za známkou – co se ne/dařilo, co a jak by bylo možné zlepšit atd. Jistě si dovedete představit, že nám, učitelům, dá slovní hodnocení hodně práce, ale stojí nám to za to. Prosíme vás, rodiče našich žáků, o spolupráci. Najděte si čas, sedněte si se svými dětmi, přečtěte si spolu slovní hodnocení a popovídejte si o něm. Je to pro vaše děti – naše žáky opravdu důležité. Děkujeme vám za to a zároveň za spolupráci během prvního pololetí. Bez ní by to bylo velmi obtížné.

Vážení rodiče, již několik let pořádáme edukavárny (dřívější název byl „rodičovské kavárny“), ale účast rodičů je dlouhodobě velmi nízká. Ptali jsme se vás, čím to je, a na přání veřejnosti jsme změnili termíny konání. Počet návštěvníků z řad rodičů se však nezvýšil. Mrzí nás to, ale nevzdáváme se. Další kavárnu otevíráme 5. února v 17 hodin ve sborovně a srdečně vás na ni zveme! Budeme si povídat o domácí přípravě do školy, o základních krocích a o tipech, jak ji zefektivnit. Můžete se také těšit na videoukázky dětí při rytmicko pohybovém cvičení. Bude připravena káva, několik druhů čaje, drobné občerstvení…Kavárnu tentokrát zajišťují zejména pedagogové Julie Drahorádová, Barbora Hrabovská, Barbora Hyklová a Vladimír Marek a těšíme se na vás!

Jana Churáčková, ředitelka školy  

NÁVŠTĚVA MUZEA SKLA

Dne 18. 2. (úterý) navštívíme MUZEUM SKLA PORTHEIMKA. Odcházet ze školy budeme po 1. vyučovací hodině, navrátíme se v průběhu 5. hodiny. Mít pomůcky na 1. a 5. vyučovací hodinu (Z a Aj), s sebou mít svačinu a jízdné. Vstupné je 850 Kč za třídu + 10 Kč za žáka, přesná cena závisí na počtu účastníků (50- 60 Kč) – peníze budou strženy z on-line pokladny.