Tématické plány:

Rozvrh online hodin při distanční výuce od 30.11.2020

Týdenní plán 23.11.-27.11.

Matematika:

Dělení desetinných čísel, opakování násobení des. čísel

Český jazyk:

Stavba slova – morfematický rozbor (učebnice str. 32-33)

Karel Jaromír Erben (čítanka str. 61-68)

Vypravování s přímou řečí (učebnice str. 145)

Anglický  jazyk:

 Present Continuous – Wh- question, Yes/No question, wild animals (Čas přítomný průběhový, otázky zjišťovací a doplňovací, divoká zvířata) (p.uč.Buňková)

Festivals, revision U1, Přítomný čas prostý- úvod, Domestic animals (p.uč.Potůček)

Animals, present tenses (p.uč.Drahorádová)

Present simple, Present continuous, MUST, Animals (p.uč.Svobodová)
 
Present continuous in questions, my favourite animal (p.uč.Polanská)
 
Dějepis:
Doba železná u nás
 
Přírodopis:
Mechorosty
 
Fyzika:
Složení atomu
 
Zeměpis:
Litosféra
 
Informatika:
Základní způsoby komunikace v Teams – chat, videohovor, audiohovor a sdílení souborů
 

Občanská výchova:

Rodina – typy a funkce rodiny

Výtvarná výchova:

Národní galerie v Praze

Týdenní plán 16.11. – 20.11.2020

Matematika:

Násobení desetinných čísel

Český jazyk:

Slovotvorný rozbor (učebnice str. 29)

Slova příbuzná (učebnice str. 30-31)

Božena Němcová – shrnutí a kvíz

Anglický jazyk:

 Animals, present continuous (p.uč.Polanská)

Překlad, present continuous, My favorite animals, Crossword (p.uč. Svobodová)
Farm animals, Present Continuous (p.uč.Buňková)
Animals, present tenses (p.uč.Drahorádová)
Opakování časových slov., p.č. prostý a způsobové sloveso CAN

Občanská výchova:

Vedení záznamu o čase

Výtvarná výchova:

Vyfotografuj, namaluj či jinak výtvarně ztvárni (modelína, práce s listy atd.), co tě zaujme. Ať už je to podzimní příroda, státní svátek 17.11. nebo příhoda z rodiny. Také můžeš vytvořit ekofór (vtip s ekologickou tématikou). Pošli do zadání na Teams!

Dějepis:

 Doba železná

Fyzika:

Atomy

Přírodopis:

 Mechorosty

Informatika:

sebehodnocení, práce s informací

Zeměpis:

Mapy, Obecný fyzický zeměpis

Týdenní plán 9.-13.11.2020

Matematika:

Násobení a dělení desetinných čísel

Český jazyk:

Věty doplňovací a zjišťovací (učebnice str. 24-25)

Tvoření slov – odvozování (učebnice str. 26-29)

Božena Němcová:

– Divá Bára (čítanka str. 53-57)

– Babička (čítanka str. 57-61)

Vypravování pomocí obrázků (učebnice str. 142-144)

Anglický jazyk:

My favourite animals, Wild animals, Present tenses,Meerkats, must (p.uč.Svobodová)

Rodina, sloveso být, opakování (p.uč. Drahorádová)

Adverbs of frequency (next, never, often…), revision of Unit 1 (p.uč.Potůček)

Revision of unit 1, Our school trip, Animals, telling the time (p.uč.Buňková)

do / does/ how often/ animals (p.uč. Polanská)

Dějepis:

Doba bronzová

Přirodopis:

Mechy a lišejníky

Fyzika:

Síla a gravitační síla

Zeměpis:

Mapy, obsah mapy

Informatika:

Digitální stopa

Občanská výchova:

Státní svátky ČR

Týdenní plán 2.11. – 6.11. 2020

Matematika:

Sčítání a odčítání desetinných čísel (zpaměti i písemně)

Anglický jazyk:

Present Simple, Adverbs of Frequency, Culture – Festivals, Progress Check unit 1 (p.uč. Buňková)

Do questions, housework (p.uč. Polanská)

Animals, Present continuous (p.uč. Svobodová)
 
opakování lekce 1 – přítomný čas prostý, měsíce, datum, domácí práce  (p.uč. Drahorádová)
 
Dějepis:
konec doby ledové, neolit x paleolit- shrnutí
 
Zeměpis:
Místní a světový čas; mapa
 
Fyzika:
Silová působení těles
 
Přírodopis:
Ekosystém les
 
Informatika:
počítačové viry a antiviry, digitální stopa

Plán učiva na 19.10. – 23.10.

Český jazyk:
Zvuková stránka jazyka – hláskosloví (učebnice str. 16-19)
 
Literatura:
Kamil Bednář – Princezna Turandot (čítanka str. 28-33)
 
Sloh:
Odevzdat vypravování (příhoda s domácím nebo divokým zvířetem) do zadání na Teams. 
Do 20. 10. (zadáno 14.10).
 
 
Občanská výchova:
Odevzdat úkol (mezinárodní organizace) do zadání na Teams.
Do 20. 10. (zadáno 14.10).
 
Anglický jazyk:

pořadové číslovky, datumy a přítomný čas prostý(p.uč.Potůček)

přítomný čas prostý, příslovce četnosti, slovní zásoba “at home”(p.uč.Drahorádová)
present simple, adverbs of frequency, household jobs, Halloween (p.uč.Buňková)
 
Konkrétní zadání(i ostatních předmětů) pro týden 19. – 23.10.  najdete v Teamsech.

Plán učiva 9.3. – 13.3.

ČJ

 

Matematika

Převádění jednotek obsahu str. 25

str. 26 – 29 ( vybraná cvičení  a úlohy )

Geometrie – udělat úkol PLÁNEK BYTU / DOMU   ( budeme počítat podlahovou plochu – obsah )

PDVL

Podnebné pásy

Rozvoj kultury a umění str. 33

Evropa – podnebí

 

Plán učiva 2.3. – 6.3.2020

5.3. 2020 test PDVL ( přípravu  – otázky – děti dostaly před prázdninami )

Matematika –  Počítáme s velkými čísly str. 21 – 24

                          Geometrie : Plánek bytu

PDVL – Dějep.část :  Národ sobě

Přírodověda :  opakování 

Český jazyk –

  • koncovky příd. jmen ( užití vzoru mladý a jarní )

 

 

Plán učiva 17.2. – 21.2.2020

Český jazyk 

DÚ na středu v umimeto.org

Poznámka: Úkol slouží k procvičení koncovek i/y v příd. jménech a k poznávání slovesných osob. Termín: 19.02.2020 Koncovky přídavných jmen (jarní/mladý) | lehké  Slovesná osoba | střední

 

Matematika

test : průměrná rychlost, dělení dvojciferným číslem a geometrie ( výpočet obsahů obrazců).

Domácí úkol z geometrie dnes bohužel odevzdalo jenom 7 dětí z 21 🙁

DÚ Geo 19/2,3

Počítáme s velkými čísly str. 21 – 24

PDVL

Pondělí – prezentace projektu Sluneční soustava

 

 

 

 

Plán učiva 10.2. – 14.2.2020

ČJ

  • vypracovat DÚ na umimeto.org
  • Tento týden se začínáme zabývat přídavnými jmény. Zjistíme, jak rozlišit měkká, tvrdá a přivlastňovací a proč je potřebujeme rozeznávat kvůli pravopisu i/y. Přídavná jména budeme také stupňovat. K domácímu procvičování v programu Umíme to doporučuji doplňovačku koncovek přídavných jmen (rozlišení vzorů mladý a jarní).

Matematika

Geometrie – DÚ obvody mnohoúhelníků

Návod pro rodiče  🙂  :  https://www.youtube.com/watch?v=ajfkjAvKORo

Písemné dělení dvojciferným číslem  – zkrácený zápis str. 9/1, 2

PDVL

Měsíce planet str. 31

Vodstvo Evropy

Dějep. část :  Opakování kap. 8 

                        str. 30 Stroje ovládly život