Tématické plány:

Týden od 10.-14.6.

Český jazyk : opakování, čárky ve větě, základní skladební dvojice, určovací skladební dvojice, přímá řeč – pracovní sešit strana 74-76

Matematika : opakování, vzájemná poloha dvou kružnic, pracovní sešit strana 34-37

Vlastivěda : dějepisná část – konec války, přírodopisná část – svalová soustava

V pátek 14.6. jedeme na výlet do Botanicusu (300,-), podrobnosti viz důležitá sdělení.(zkontrolujte Vaši online pokladnu, 24.6. jedeme do Mirakula (250,-))

Poslední červnový týden se již děti nebudou ve škole přezouvat, je potřeba, aby včas vyklidily šatní skříňky, 25.6. musí být čisté a vyklizené, děkuji za spolupráci.

Týden od 3.-7.6.

Český jazyk : opakování, přívlastek – rozvíjející větný člen, pracovní sešit str. 52 – 54

Matematika :dělení desetinných čísel deseti a stem, pracovní sešit strana 29-32, násobení desetinných čísel přirozeným číslem

Vlastivěda : dějepisná část – 1. světová válka

                          přírodovědná část – svalová soustava

                          zeměpisná část – cestujeme po Evropě

 

Týden od 27.- 31.5.

V pondělí 27.5. budeme mít ve třídě 3.vyučovací hodinu školní psycholožku Julii Medovou, která bude s dětmi diskutovat na téma styly učení.

Český jazyk : skladba, základní větné členy, podmět, přísudek, číslovky a jejich skloňování, str. 50-53

Matematika : násobení desetinných čísel deseti a stem, strana 24- 25, obsahy složitějších obrazců str. 28

Vlastivěda:  dějepisná část – 1. světová válka

                         přírodopisná část – lidská kostra

                         zeměpisná část – vegetace Evropy, str 61

Čtvrtek 30.5. bude celé dopoledne ve znamení sportu, chystáme pro děti SPORTOVNÍ DEN, nebudeme se tedy učit.

Týden od 20. – 23.5.

Český jazyk : číslovky, skloňování číslovek, pracovní sešit str. – 42-45

Matematika : úhly, porovnávání úhlu, osa úhlu, druhý díl strana 7 , sčítání a odčítání zlomků strana 17

Vlastivěda : dějepisná část – počátky česko – německého soužití

                          přírodovědná část – člověk a jeho tělo, proč chráníme svoje tělo

 

Ve čtvrtek 23.5. bude ve škole integrovaný záchranný systém, děti si nebudou brát do školy učení, konec vyučování bude ve 12:35.

 V pátek 24.5. je ředitelské volno vzhledem k volbám do evropského parlamentu.

Týden od 13.- 17.5.

Český jazyk : opakování přídavných jmen, skloňování zájmen. Začneme se věnovat podrobněji číslovkám. Pracovní sešit druhý díl str. 38-42

Matematika : opakování geometrie, oprava testu, porovnávání úhlu, osa úhlu, aritmetický průměr, učebnice třetí díl str. 6-10

Vlastivěda : dějepisná část – Rozvoj kultury a umění v 19. století

                          přírodovědná část – Rozdělení živých organismů

                          zeměpisná část – Podnebí, podnebné pásy na území Evropy

 

Ve čtvrtek bude až do konce školního roku výuka končit po šesté vyučovací hodině a v pátek bude výuka již od 8:00 hodin.

                     

Týden od 6.- 10.5.

Český jazyk : zájmena, skloňování zájmen, pracovní učebnice strana 37-40

Matematika: opakování povrchu krychle a kvádru, test z geometrie, opakování desetinná čísla, zlomky

Vlastivěda:  tento týden nebude, jelikož v pondělí je projekt ,, Ukliďme Česko”, ve středu je státní svátek a v pátek jdeme na dopravní hřiště.

 

V pátek 10.5. jdeme na dopravní hřiště, sejdeme se ve třídě a vrátíme se na angličtinu.

Týden od 29.4.-3.5.

Český jazyk : opakování přídavných jmen, druhy a skloňování zájmen, pracovní sešit strana 33-36

Matematika : začněte nosit poslední třetí díl, opakovat budeme povrch krychle a dokončíme učebnici druhý díl -povrch kvádru, desetinná čísla a jejich sčítání, odčítání a zaokrouhlování

Vlastivěda : dějepisná část –  Vznik Rakousko – Uherska, učebnice strana 32-33

                          zeměpisná část –  sladké vody, podnebné pásy, rostliny a živočichové, strana 58-60

 

V pondělí 6.5. se naše třída zapojí do projektu ,, Ukliďme Česko” , tento den si učení nikdo nenoste, pouze svačinu a pití a předem velice děkuji za ochotné zapojení do tohoto projektu.

Týden od 15. -17.4.

Český jazyk : zájmena, druhy zájmen, pracovní sešit strany 31 – 33

Matematika : sčítání desetinných čísel, krychle a kvádr strany 46 – 47

Vlastivěda : dějepisná část – nástup elektřiny ( testík na národní obrození a revoluční rok 1848)

                          přírodovědná část : Česká republika – oblast mírného podnebného pásu

 

Od čtvrtka 18.4. jsou velikonoční prázdniny, moc si je užijte a v pondělí 22.4. ve 12:00 hodin k autobusu nezapomeňte přinést potvrzení o bezinfekčnosti. Zabalte dětem také teplé oblečení a nezapomeňte na plavky. Děkuji Vám za spolupráci 🙂

Velkou pochvalu uděluji dětem, které chyběly a přesto měly krásně vypracované zápisky v sešitě. Děkuji 🙂 Z.Ch.

 

                                                 –

Týden od 8.-12.4.

Český jazyk : stupňování přídavných jmen, pracovní sešit čj strany 26 – 30

Matematika : slovní úlohy, pracovní sešit strana 26 – 27, další jednotky obsahu str. 30, střed úsečky a osa úsečky

Vlastivěda : dějepisná část – konec manufaktury, rozvoj strojírenství

                      přírodovědná část – budeme psát test a pak se podíváme na význam zoologických a botanických zahrad, dalším novým tématem bude Česká republika – oblast mírného podnebného pádu

                      zeměpisná část – vodstvo, slané vody, sladké vody

Týden od 25. 2. – 1. 3.

Český jazyk : nezapomeňte na úkol, který byl zadán již před prázdninami, některé děti ho již mají (pracovní sešit 2. díl str. 2. cv. 4 a 5)

                           – probíráme podstatná jména oko, ucho (oči, uši = rod ženský, tedy v příčestí minulém musí být tvrdé Y, př. oči pálily, uši svědily), pracovní sešit str. 3-5. Podstatné jméno vejce skloňujeme podle vzoru moře, ale ve 2. pádě. č. množného má tvar vajec.

Matematka : průměrná rychlost – pracovní sešit str. 14, test bude na dělení dvojciferným dělitelem, nezapomeňte si zopakovat také převody jednotek a zaokrouhlování.

Vlastivěda : dějepisná část – Josef Kajetán Tyl,  František Palacký, národní obrození 

                          přírodovědná část – savany a pouště

                          zeměpisná část – Evropa jako jeden ze světadílů, ostatní světadíly, oceány

 

7.3. ve čtvrtek půjdeme na dopravní hřiště Jahodová, zatím nepotřebují děti helmy. 

18.3. v pondělí půjdeme do Toulcova dvora.