Soutěž tříd ve sběru papíru

20.  dubna se koná v naší škole od 8 do 13 hodin DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

36N3MYK0

Konečný termín akce – SBĚR PAPÍRU   je 27. a 28. DUBNA  –  na zahradě bude přistaven kontejner (vchod na zahradu vpravo od školy). Děkujeme za spolupráci.

 

aktivita dětí

Děkujeme Dominikovi, který reprezentoval naši třídu ve školním kole pěvecké soutěže Superstar .

Na recitační soutěž se připravuje Adam P.

Ve výtvarné soutěži – portrét J. A. Komenského – se umístil Petr  Adam M. Gratulujeme!

Do čtenářského křesla pro hosta se v 1. A  třídě posadil Ondra a prvňáčky seznámil s knížkou J. Žáčka Krysáci. Prý si vedl znamenitě.

Do 3. třídy se připravuje Samuel, aby dětem přiblížil knihu  Kde má cvrček uši.

AJ v dubnu

Výuka Aj obou skupin bude až do odvolání probíhat pouze v pondělí od 12: 45  do 13, 30 hodin.

 

Příprava k projektu Karel IV.

Na 13. 5. je plánovaný  celoškolní projektový den v rámci oslav výročí Karla IV.

Úkolem 2. ročníků bude zpracovat téma Karlův most. Naplánujeme si  tam vycházku. Pokud půjdete s dětmi také na Karlův most, prosím, vyfoťte se a děti přinesou fotodokument do třídy.  Děkuji za spolupráci.

72PJ6TIV

 

Učení venku

P1030904 P1030906 P1030907 P1030908

beseda v knihovně

JP1030866 P1030872 P1030873   P1030876 P1030877 P1030879

Beseda v knihovně  Korunní – Jak se žije s postižením

Učební plán duben

Učební plán –  duben

  • V hodinách ČJ – čtení probíhá recitační přehlídka
  • ČJ – popis osoby, volné psaní – “Kdo bydlí v tomto domě?” ( vlastní jména osob, zvířat , adresa, město…)
  • Čtenářské desetiminutovky – zatím se nikdo nepřihlásil. Škoda. Vyzýváme  šikovné děti – připravte si krátkou ukázku z knížky a předveďte se v jiných třídách.
  • ČJ – nové učivo – slovní druhy – podst. jména, slovesa, předložky, spojky, opakování probraného tvrdé a měkké souhlásky, spodoba souhl. na konci a uprostřed slova, vlastní jména, slova s dě, tě, ně, bě , pě, vě , mě
  • MA  – násobilka – násobení a dělení dvěma, třemi, pěti , porozumění, praktické slovní  úlohy, plynulé odříkání řad,
  • Sčítání a odčítání pod sebou, zaokrouhlování na desítky
  • geometrie – přesné rýsování, měření,  popis, správná terminologie – obrazce, tělesa
  • PK – jaro – znaky, měsíce, poznávání hodin, ptáci – stálí, stěhovaví, jarní květiny, stavba těla savců, ptáků

Foto velikonoční jarmark

P1030845  P1030842

Na jarmarku jsme prodávali vlastnoručně vypěstované fialky, kašírované kočičky  a další výrobky k velikonoční dekoraci. Po odečtení výloh na materiál a  zaplacení magnetek ze Srdíčkových dnů nám zůstalo 750 Kč, které zřejmě použijeme k  částečnému zaplacení vstupného do ZOO nebo na koncert ( 29. 4.)

Dubnové aktivity školy a třídy

Každou středu pokračuje plavecký výcvik.  Připomínám nutnost nosit pantofle – děti procházejí dost dlouhou a studenou chodbou naboso, další důvod – hygiena a bezpečnost.

Pá   1. 4.   Beseda v knihovně Korunní  ” Jak se žije s postižením”,

příp. vycházka do Botanické zahrady Na Slupi

ÚT 5.4.    Školní kolo pěvecké soutěže soutěž SuperStar  ve 14 hodin  – třídu reprezentuje Dominik

ST 6.4.      Rodičovská kavárna   od 16 hodin  ( sborovna školy)

ST 20.4     Den otevřených dveří

Pá 22. 4.     Dopravní hřiště v Muzeu Policie ČR –  sport. oblečení, obuv, přilba, batůžek, svačina, drobné

ČT 21. – PÁ 22.4.    Sběr papíru ( zahrada školy před vyučováním)

ÚT  26. 4.  V 9: 00 hod   Dobrodružství v knihovně  – Dům čtení Ruská

29.4.     koncert  v kostele  – varhany a violoncello,    vstupné 60,-Kč

 

 

Zdravá pětka

Zdravá pětka

Žáci druhých tříd se po celý měsíc věnovali tématu „Lidské tělo, zdravý životní styl a ochrana zdraví“.  Na závěr jim paní učitelky objednaly  program „Zdravá pětka“  a s lektorkou  Valerií si pomocí her a soutěží společně zopakovali zásady zdravé výživy.  Za svoje znalosti dostali vysvědčení se samými pětkami, aby si pamatovali, že mají jíst pětkrát denně pestrou stravu.

P1030831P1030826