Nepovinný AJ

Grafomotorika – uvolňování paže, ruky, zápěstí ( děti cviky umí), volně obtahujeme několikrát tvar
(v písance nebo na volné papíry) s říkankou
Dbáme na správné sezení a držení tužky.
Velká pochvala dětem za celé dopoledne. Přece jen už si zvykáme.
Nepovinný Aj začne ve čtvrtek 21. 1. Rozdělení do skupin v příloze. Seznam žáků AJ

Třídní schůzky

Ve středu 27. 9. 2017 od 17 hodin se konají informativní třídní schůzky rodičů. Ve třídě 1. A se na Vás budu těšit
Od 16 hodin se koná ve školní jídelně setkání rodičů s paní ředitelkou, která Vás seznámí s výsledky šetření Klima školy. http://www.zseden.cz/2017/09/11/tridni-schuzky-27-9-2017/

Příští týden se konají Srdíčkové dny- charitativní akce na podporu dětí nemocných leukemií. Za příspěvek 30 Kč si děti mohou vybrat magnetku, náramek nebo přívěšek. Neplatí se přes školní on line pokladnu.
Bližší informace na webu školy.

Informace 14. 9.

Informace:
• Prosím, podepisujte (razítkujte) všechny pomůcky a učebnice, které děti přinesou.
Pokud obaly nedrží, prosím, přilepte je izolepu.
• Kontrolujte dětem papírové formuláře a různé přihlášky do kroužků apod. Děti je nosí sem a tam.
• MA Připravte dětem číslice 1 – 5 a tečky, znaménka + – = a věší a menší.
doplňujeme čárky podle počtu prvků, rytmizujeme, tleskáme , hrajeme hry – děti
Vám předvedou jaké
poznáváme číslice 1,2,3,4,5 – přiřazujeme k nim počet
• ČJ Poznáváme sluchově hlásku M – na začátku a na konci slova (i jiné hlásky).
Poznáme písmeno M m A a , – tvoříme slabiky
Grafomotorika – uvolňování paže, ruky, zápěstí (děti cviky umí), volně obtahujeme
několikrát tvar ( buď v písance nebo na volné papíry) s říkankou
dbáme na správné sezení a držení tužky
• Doplňte do ŽK údaje – podpis,seznámení se šk. řádem. kopie kartičky ZP, šatní skříňka, omlouvání vzadu na str.

SRDÍČKOVÉ DNY – viz web školy
• V pondělí 18. 9. přijde konzultantka Kreativního partnerství Lucka Vojtíšková s úvodní hrou pro děti. V obálce “Pošta” zasílám formulář a souhlas s účastí dítěte. Prosím o vrácení. Bližší informace na tř. schůzce. O projektu jsme mluvili 4. 9.
Děkuji za spolupráci.

Už jsme opravdu prvňáci

V pátek proběhlo první zvonění a přivítání prvňáčku do školy. Našimi průvodci a pomocníky se stali žáci třídy 9. A. Provedli nás špalírem ostatních dětí a učitelů po celé škole a paní ředitelka každému osobně pogratulovala.

Jak se nám daří

Začátek docházky do školy zvládáme. Začínáme se orientovat v budově, byli jsme na zahradě na trampolíně i na hřišti.
Učíme se pojmenovat školní pomůcky, poznáváme školní řád a vytváříme si třídní pravidla chování, aby se nám spolu žilo hezky. Učíme se spolupracovat, hezky mezi sebou komunikovat.
Grafomotorické cviky neděláme pro krásu výkresu, ale pro uvolnění ruky. Opakujte s dětmi na velký formát papíru, Nezapomínat na uvolnění kloubu ramene, lokte, zápěstí – děti cviky znají. Nezapomínat na uvolnění kloubu ramene, lokte, zápěstí – děti cviky znají
Učíme se básničky.
MA – Krokujeme a rytmizujeme čísla – počet do 5.
Je třeba nosit obálku “Pošta”. Vkládáme tam písemnosti. Dnes dostali nabídku z agentury kroužků a šachů.
Domácí úkoly zatím označujeme červeným puntíkem, kdo umí písmena, píše DÚ. Nemusíte je podepisovat.
V pátek máme první TV – přinést cvičební úbor.Ten na ven, necháváme v šatně.
Povzbuzujme děti!
Děkuji těm, kdo se již zaregistrovali do Školní On line pokladny. Tř. učitelka

Rozvrh

Co nás čeká
5. 9. Vyučování končí v 9:40 hod
6. 9. Vyučování končí v 10:45 hod
Od čtvrtka 7.9. mají děti každý den 4 vyuč. hodiny
V pátek 8. 9. O velké přestávce – První zvonění
Třídní schůzky se konají ve středu 27. 9. od 17 hodin
20. října v pátek bude z důvodů voleb ředitelské volno.

Rozvrh

Registrace rodičů do Školní on-line pokladny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od školního roku 2017 – 2018 bude naše škola využívat Online pokladnu.
Žádáme rodiče, aby se co nejdříve zaregistrovali a mohli si tak vygenerovat variabilní symbol, který bude sloužit k platbám ve škole – třídní fond, školní družina, plavecký výcvik v rámci ŠD. Neplatí pro školní jídelny a “Kroužky”´. Potřebujete k tomu znát IČO školy 65993497.
Číslo variabilního symbolu zapište do žákovské knížky na straně 4.
Technická podpora je možná na emailu abrham@zseden.cz. Návod na registraci a používání ŠOP naleznete v přílohách (viz. níže).

Daniel Abrhám – zástupce ředitelky ZŠ Eden
Dopis_rodičům_-_pokladna

Základní informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče, milé děti
jsem třídní učitelkou 1. A a prostřednictvím web stránek  navazuji kontakt zvláště s těmi rodiči, kteří nebyli přítomni na schůzce budoucích prvňáčku v červnu.
Máme před sebou první školní rok a čeká nás mnoho společných úkolů. Věřím, že s úsměvem na tváři se nám vše dobře podaří.
Těším se na vzájemnou spolupráci. Třídní učitelka Jana Šumberová

V příloze najdete prvotní informace, které se týkají organizace prvních dnů ve škole a seznam pomůcek.

Základní informace pro rodiče prvňáčků
Potřeby pro prvňáky 2017-18

Vítáme prvňáčky

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhne 4. 9. 2017 v 7:55 hod. před školou.
Prvňáčky přivítáme v 8:15 hod.