DĚJEPIS

Nelze otevřít dějepis, řešíme to 

UČIVO Z MATEMATIKY

Aritmetika 6:

  1. Řeš úlohy 1 – 7 na straně 61
  2. Prostuduj stranu 66 – 71 a snaž se vyřešit co nejvíce příkladů na těchto stranách

AJ – p. uč. Černá

Angličtina+Černá_zadaná+práce

AJ – p. uč. Svobodová

1, Pracovní sešit str. 34 az 37 včetně
 
2, učebnice str. 44/ 1a
str. 45 grammar countable and Uncountable Nouns
str 45/ 4 a, 4 b, 
6 b – poslat na mail svobodova@zseden.cz
str. 46 Comprehension , článek, přečíst, přeložit
 
Vymysli recept, v angličtině, napiš a pošli mi na mail svobodova@zseden.cz

AJ – p. uč. Šimšová

Čtvrtek 12. 3.
uč. str. 42 /2 a  – vytvoř otázky a zapiš je do sešitu. Nezapomeň napsat datum a označit vypracované cvičení)
uč. str. 42/3 – zopakuj si slovní zásobu Travel. Poznáš slovíčka?
prac. s.  str. 32/4
Projdi si a procvič všechna nepravidelná slovesa, která už máš umět. 
– zopakuj si sloveso to be v min. čase.
 
Pondělí 16.3.
Zhlédni video a napiš o každém člověku u stolu aspoň 3 věty v minulém čase o tom, co dělali. Napíšeš tedy min. 12 vět do sešitu.
Např. What did blonde girl do at weekend? She went to the theatre with her parents…..
Prac. s. str. 33 – dodělej veškerá chybějící cvičení.
 
Úterý 17. 3.
Projdi si 3. lekci. Zvládáš všechno?
6. A, 6. C V office 365 mi si vytvoř Powerpointovou prezentaci  o minimálně 5 snímcích na téma My best holiday. Celá prezentace bude v minulém čase, bez chyb. Popíšeš nejlepší dovolenou, kterou jsi zažil/a. použij obrázky, mapky apod. Prezentaci mi nasdílej. Inspiraci najdeš v uč. na str. 43. Prezentace bude vložená do 20. 3.
 
6. B V aplikaci Teams si ve složce Aj založ podsložku se svým jménem. Vytvoř Powerpointovou prezentaci o minimálně 5 snímcích na téma My best holiday. Celá prezentace bude v minulém čase, bez chyb. Popíšeš nejlepší dovolenou, kterou jsi zažil/a. použij obrázky, mapky apod. Inspiraci najdeš v uč. na str. 43. Prezentace bude vložená do 20. 3.
 
Vyplněná cvičení a zpracovaný projekt budu hodnotit.
Procvičovat můžete také v aplikaci umimeto.org 
Naše skupina se jmenuje EdenAj6Simsova. Heslo je stejné jako název skupiny.
 
Děkuji,
K.

UČIVO AJ – p. uč. Buňková

sestaci

UČIVO AJ – p. uč. Drahorádová

AJ 6ABC Drahoradova

UČIVO – FYZIK

Fy – 6. A – el. vlast. l. PL

Fy 6. A

Fy el. vlast. l. – prezentace

UČIVO ČJ – OV

čj, ov z 11. 3. pro 6. A

Učivo D

D 6. A z 11. 3.